Informasjon vedrørende innføring av P-avgift på Stampesletta

Det er vedtatt å iverksette avgiftsparkering på Stampesletta.

Regulerte områder:
Områdene som er omfattet av avgift er skiltet. Dette gjelder p-plassene rundt Eidsiva Arena, Curlinghallen og Ungdomshallen.
Det er innført P-forbudtsone på innsiden av portene/bommene på hele Stampesletta. Dette gjelder med andre ord også Publikumstorget mellom Håkons hall og Eidsiva Arena.

Tidspunkt for avgiftsparkeringen:
Det er lagt opp til at det kreves avgift på ukedager i perioden 0800-1600. Det er ingen avgift på kveld etter kl. 1600.
Det er heller ikke avgift lørdager og søndager.
NB! Av driftshensyn satt P-forbudt 0200-0700. Dette gjelder alle dager.

Satser:
Satsene for parkering vil være de samme som for Lurhaugen. Pr. dato er dette:
Kr. 10,-/time, maks begrenset oppad til kr. 48,-/dag
Det vil være mulig å betale for parkering med Easy-park. Stampesletta er registrert som sone 3516.

Det vil være mulig å kjøpe årskort, som da vil gjelde både Stampesletta og Lurhaugen. Pris her er kr. 3500,- eks mva.
Årskort som gjelder alle kommunale plasser i byen vil også være gyldig på området.
Årskort kan bestilles ved å sende E-post til: postmottak@lillehammer.kommune.no Ber om at det merkes at det gjelder bestilling årskort parkering Stampesletta.

Iverksetting:
P-forbudtsone inne på anlegget iverksettes fra og med mandag 23/11
Avgiftsparkeringen iverksettes mandag 30/11

Minner om morgendagens ekstraordinære årsmøte.

Smittevern:

Vi kan max ta i mot 25 stk i klubbhuset for å kunne holde nødvendig avstand med hensyn til smittevern. Vi lar derfor de første 25 som kommer slippe inn. Dersom noen vil følge møte via Teams kan de sende en epost til leder@lillehammerif.no så kan vi sende digitalt også.

Det blir ingen servering på morgensdagens møte.