Refusjonsskjemaer

Om utgiftsrefusjon og kjøregodtgjørelse

Alle utlegg/kjøregodtgjørelser som skal bli refundert må være avtalt med sportslig leder, Jørn Karlsen, på forhånd. Utgifter blir kun refundert etter avtale. Skjema for utgiftsrefusjon må fylles ut og orginale kvitteringer må stiftes på, merket med vedleggnummer. Dersom det sendes elektronisk skal alle kvitteringer være merket med vedleggnummer. Elektronisk er å foretrekke.

Dokumentasjon skal sendes til Jørn Karlsen med adresse:
Lillehammer IF, Postboks 345, 2602 Lillehammer
Husk å få med alle vedlegg. med kvitteringer, senest 1.måned etter reisen har funnet sted.

Elektronisk sendes det til jorn.karlsen76@gmail.com

Ring Jørn på tlf 99 28 18 90 dersom det er noen spørsmål.

Skjema for kjøregodtgjørelse

Kjøregodtgjørelse

Skjema for utgiftsrefusjon

Utgiftsrefusjon