Styret og utvalgsledere

Styret i Lillehammer Idrettsforening 2021


Leder: Charlotte Grønvold Menkerud
Tlf/e-post: 970 33 858 / leder@lillehammerif.no

Nestleder (også leder for sportsutvalget): Jørn Karlsen
Tlf/e-post: 992 81 890 / sport@lillehammerif.no

Kasserer: Gustav Follerås
Tlf/e-post: 978 90 849 / regnskap@lillehammerif.no

Sekretær: Lars Philip Olaussen
Tlf/e-post: 900 42 408 / info@lillehammerif.no

Styremedlem: Elisabeth Bredesen
Tlf/e-post: 906 65 565 / kiosk@lillehammerif.no

Varamedlem: Simen Næss Berge
Tlf/e-post: 959 44 903 / webmaster@lillehammerif.no


Utvalgsledere:

Leder sport: Jørn Karlsen
Tlf/e-post: 992 81 890 / sport@lillehammerif.no

Leder økonomi: Gustav Follerås
Tlf/e-post: 978 90 849 / regnskap@lillehammerif.no

Leder arrangement: Arild Kjæreng
Tlf/e-post: 911 45 442/ adkg@online.no

Leder utdanning: Kolbjørn Høgåsen
Tlf/e-post: 902 61 136 / kolbjorn.hogasen@gmail.com

Leder drift/klubbhuset: Harald Moen
Tlf/e-post: 911 70 728 / harmo@live.no

Kontrollutvalg: Knut Korsæth og Jo H. Lunde
E-post: vil-kors@online.no / jo.lunde@e-revisjon.no


Adresse:
Lillehammer Idrettsforening
v/Charlotte Grønvold Menkerud
Erik Bues veg 14
2615 Lillehammer

Organisasjonsnummer: 970 972 560


Hjemmesiden (redaktør/webansvarlig): Simen Næss Berge
E-post: webmaster@lillehammerif.no