Styret og utvalgsledere

Styret i Lillehammer Idrettsforening 2023


Leder:  Joachim Prøsch Johnsen
Tlf/e-post: / 958 02 419 / leder@lillehammerif.no

Nestleder: Geir Arne Nordengen
Tlf/e-post: 934 04 131 / nestleder@lillehammerif.no

Kasserer: Frode Stiansen
Tlf/e-post: 480 64 165 / regnskap@lillehammerif.no

Sekretær: Leif Tallaksen
Tlf/e-post: 902 27 422 /

Styremedlem: Gunnar Eiterjord
Tlf/e-post: 918 77 089 / sport@lillehammerif.no

Varamedlem: Alexandra Abrahamson.
Tlf/e-post: zandra.abrahamson@gmail.com


Utvalgsledere:

Leder sport: Gunnar Eiterjord
Tlf/e-post: 918 77 089 / sport@lillehammerif.no

Leder økonomi: Frode Stiansen
Tlf/e-post: 480 64 165 / regnskap@lillehammerif.no

Leder arrangement: Ledig
Tlf/e-post:

Leder utdanning: Ledig. Ta kontakt.

Leder drift/klubbhuset: Ledig
Tlf/e-post: 992 81 890 / drift@lillehammerif.no

Kontrollutvalg: Gustav Follerås (leder) og Kari-Anne Veen
Valgkomite: Lars Philip Olaussen, 90042408

Påmeldingsansvarlig: Lene Bergli / deltager@lillehammerif.no


Adresse:
Lillehammer Idrettsforening
v/Joachim Prøsch Johnsen
Lillevannsskogen 30
0788 Oslo

Organisasjonsnummer: 970 972 560


Hjemmesiden (redaktør/webansvarlig): Simen Næss Berge
E-post: webmaster@lillehammerif.no