Medlemskap

Hvordan bli medlem?

Klikk deg inn her for å melde deg inn i LIF.

Husk at du i tillegg må opprette en profil hos Min idrett for å melde på deg selv eller andre til stevner.

Hva slags medlemskap skal jeg ha?

Ditt medlemskap og prisen for medlemskapet avhenger av din alder og hvilke av klubbens tilbud du ønsker å benytte deg av. Samtlige medlemskap dekker din startkontingent i baneløp godkjent av Norges Friidrettsforbund (dvs. baneløp du kan melde deg på via Min idrett), med unntak av bedriftsløp.

I LIF har vi følgende medlemskontingenter og treningsavgifter:

Medlemskontingent

Barn under 10 år – 350 kr
Over 10 år – 350 kr

Treningsavgift:

Treningsavgift under 10 år – Gratis
Treningsavgift 10 – 17 år – 350 kr
Treningsavgift 18 år og eldre – 550 kr

I tillegg kommer det en treningsavgift dersom du benytter deg av fasilitetene i Håkons Hall. Prisene er som følger:

Tilgang til Håkons Hall løpebane – 500 kr i året
Tilgang til Håkons Hall styrkerom inklusiv løpebane – 1800 kr i året

Spørsmål rundt medlemskap kan stilles til Jørn Karlsen.
Tlf/e-post: 992 81 890 / sport@lillehammerif.no