Medlemskap

Hvordan bli medlem?

Klikk deg inn her for å melde deg inn i LIF.

Hva slags medlemskap skal jeg ha?

Ditt medlemskap og prisen for medlemskapet avhenger av din alder og hvilke av klubbens tilbud du ønsker å benytte deg av. Samtlige medlemskap dekker din startkontingent i baneløp godkjent av Norges Friidrettsforbund (dvs. baneløp du kan melde deg på via Min idrett), med unntak av bedriftsløp.

I LIF har vi følgende medlemskontingenter og treningsavgifter:

Medlemskontingent

Barn under 10 år – 300 kr
Over 10 år – 350

Treningsavgift:

Treningsavgift under 10 år – Gratis
Treningsavgift 10 – 17 år – 350 kr
Treningsavgift 18 år og eldre – 550 kr

I tillegg kommer det en treningsavgift dersom du benytter deg av fasilitetene i Håkons Hall. Prisene er som følger:

Tilgang til Håkons Hall løpebane – 500 kr i året
Tilgang til Håkons Hall styrkerom inklusiv løpebane – 1800 kr i året

Spørsmål rundt medlemskap kan stilles til Jørn Karlsen.
Tlf/e-post: 992 81 890 / sport@lillehammerif.no