Trygge rammer i LIF

Alle skal føle seg trygge i LIF

Trygge rammer bør omfatte alt vi gjør i LIF. For å kunne skape disse rammene må klubben være godt organisert, ha skolerte trenere, ledere og tillitsvalgte som kjenner sine oppgaver, sørge for sunn økonomihåndtering, og gode verdier og holdninger som gjelder i idrettslaget.

I LIF skal både barn og voksne ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting og ikke være redde for å feile. Fellesskapet i LIF har et felles ansvar for å passe på hverandre, men noen ganger skjer ting som ikke bør skje. 

Dersom du oppdager noe i LIF som bekymrer deg bør du melde fra. Dette kan være bekymring knytte til f eks doping, ulike former for trakassering, mobbing eller at man bekymrer seg for en utøvers helse. Eksemplene kan være mange og vi må forsøke å passe på hverandre og fellesskapet. Varslinger kan gå til trener eller gruppeleder, men om det er av mer alvorlig art kan man selvsagt melde sin bekymring til styrets leder leder@lillehammerif.no

Les mer om trygge rammer i idretten her:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/innlandet/idrettslag/trygge-rammer-i-idrettslaget/