Kontraktsutøver

Lillehammer IF kan tilby aktive utøvere som har oppnådd kravene for deltagelse i mesterskap gunstige kontrakter med visse betingelser.

Uavhengig av nivå vil kontraktsutøvere motta klubbtøy og et par sko fra klubben i samarbeid med Sport 1 Lillehammer.

Basert på kontraktsnivå, vil utøvere få dekket utgifter til samlinger, klær og utstyr opp til et visst beløp.

Kravene er delt inn i følgende nivåer:
A: OL, VM og EM
B: >= 1080 IAAF-poeng
C: >= 980 IAAF-poeng
D: >= 800 IAAF-poeng eller Senior-NM
E: Junior-NM
F: UM

I tillegg gis det bonus for 1., 2. eller 3. plass i NM.

Krav Senior:
Side 23-25
https://www.friidrett.no/contentassets/899f46480fc34f26bc2a9ea12f6025c1/nm-reglement-2022.pdf

Krav Junior:
Side 27-28
https://www.friidrett.no/contentassets/899f46480fc34f26bc2a9ea12f6025c1/um-reglement-2022_11juni2022.pdf