Styret og utvalgsledere

Styret i Lillehammer Idrettsforening 2023


Leder: Stine Lombnæs
Tlf/e-post: 990 97 881 / leder@lillehammerif.no

Nestleder: Geir Arne Nordengen
Tlf/e-post: 934 04 131 / nestleder@lillehammerif.no

Kasserer: Frode Stiansen
Tlf/e-post: 480 64 165 / regnskap@lillehammerif.no

Sekretær: Leif Tallaksen
Tlf/e-post: 902 27 422 /

Styremedlem: Gunnar Eiterjord
Tlf/e-post: 918 77 089 / sport@lillehammerif.no

Varamedlem: Ledig. Ta kontakt med valgkomite.
Tlf/e-post:

Varamedlem: Ledig. Ta kontakt med valgkomite.
Tlf/e-post:


Utvalgsledere:

Leder sport: Gunnar Eiterjord
Tlf/e-post: 918 77 089 / sport@lillehammerif.no

Leder økonomi: Frode Stiansen
Tlf/e-post: 480 64 165 / regnskap@lillehammerif.no

Leder arrangement: Arild Kjæreng
Tlf/e-post: 911 45 442/ adkg@online.no

Leder utdanning: Ledig. Ta kontakt.

Leder drift/klubbhuset: Jørn Karlsen
Tlf/e-post: 992 81 890 / drift@lillehammerif.no

Kontrollutvalg: Gustav Follerås (leder) og Kari-Anne Veen
Valgkomite: Lars Philip Olaussen, 90042408


Adresse:
Lillehammer Idrettsforening
v/Stine Lombnæs
Einar Sandbergs veg 13
2614 Lillehammer

Organisasjonsnummer: 970 972 560


Hjemmesiden (redaktør/webansvarlig): Simen Næss Berge
E-post: webmaster@lillehammerif.no