Styret og utvalgsledere

Styret i Lillehammer Idrettsforening 2022


Leder: Charlotte Grønvold Menkerud
Tlf/e-post: 970 33 858 / leder@lillehammerif.no

Nestleder: Jørn Karlsen
Tlf/e-post: 992 81 890 / drift@lillehammerif.no

Kasserer: Frode Stiansen
Tlf/e-post: 480 64 165 / regnskap@lillehammerif.no

Sekretær: Marte Kjøren
Tlf/e-post: 452 35 706 / martekjoren@gmail.com

Sportslig leder: Christer Opsann
Tlf/e-post: 920 95 900 / sport@lillehammerif.no

Varamedlem: Simen Næss Berge
Tlf/e-post: 959 44 903 / webmaster@lillehammerif.no

Varamedlem: Petter Johansen
Tlf/e-post: 413 29 328 / petter_johansen98@hotmail.com


Utvalgsledere:

Leder sport: Christer Opsann
Tlf/e-post: 920 95 900 / sport@lillehammerif.no

Leder økonomi: Frode Stiansen
Tlf/e-post: 480 64 165 / regnskap@lillehammerif.no

Leder arrangement: Arild Kjæreng
Tlf/e-post: 911 45 442/ adkg@online.no

Leder utdanning: Ledig. Ta kontakt.

Leder drift/klubbhuset: Jørn Karlsen
Tlf/e-post: 992 81 890 / drift@lillehammerif.no

Kontrollutvalg: Gustav Follerås og Kari-Anne Veen
Valgkomite: Lars Philip Olaussen, 90042408


Adresse:
Lillehammer Idrettsforening
v/Charlotte Grønvold Menkerud
Erik Bues veg 14
2615 Lillehammer

Organisasjonsnummer: 970 972 560


Hjemmesiden (redaktør/webansvarlig): Simen Næss Berge
E-post: webmaster@lillehammerif.no