Treningsgrupper

 
8-10 år
Dager: Tirsdager kl. 18:00-19:00
Trenere: Mats Nordqvist, Nina Brandsar og Nils Henry Madsstuen
Oppmøte:  Løpebanen ute på Stampesletta
 

Oppmann (kontaktperson) for barnegruppe 8-10 år: Mats Nordqvist
Tlf/e-post: 474 56 695 / matnor.hub@gmail.com

11-15 år
Dager: Tirsdager og torsdager kl. 18:00-19:30
Trenere:  Leif Tallaksen og Oda Richenberg
Oppmøte: Løpebanen ute på Stampesletta

.Oppmann (kontaktperson) for barnegruppene 11-15 år: Kenneth Tofthagen
Tlf/e-post: 481 84 897 / kenneth@ramsoyas.no
 
 
Mellom- og langdistanse (15-99 år)

Dager: Mandager og torsdager kl. 18:00-20:00
Trener: Reinhard Kuhs
Tlf/e-post: 906 76 582 / reinhardkuhs@hotmail.com

Oppmann for mellom- og langdistansegruppa: Kristoffer Petersen Skonnord
Tlf/e-post: 410 77 156 / kristofferps@hotmail.com

Se egen Facebook-gruppe for mellom- og langdistansegruppen:
LIF Trening – Mellom og langdistanse

 

Sprint (13 år +)
Dager: 4-5 ganger i uka. Varierende dager – Ta kontakt med hovedtrener.
Trenere: Gavrila Postaru og Svein Johnsen
E-post: postaru.gabi2@gmail.com og sveoskar@online.no

Oppmann for sprintgruppa: Stine Lombnæs
Tlf/e-post: 990 97 881 / stinelo72@hotmail.com

 

Høydetrening
Ta kontakt med trener før oppmøte.
Trener: Kolbjørn Høgåsen
Tlf/e-post: 902 61 136 / kolbjorn.hogasen@gmail.com

Kast – spyd, diskos, slegge og kule (10 år-senior)
Dager: Fredager kl. 18:00-19:00 Oppmøte: «Egget» ved løpebanen inne i Håkons Hall
Trener: Gavrila Postaru
E-post: postaru.gabi2@gmail.com

PARA – gruppe
Dager: Mandager kl. 18:00-19:00/(19.30)
Oppmøte: Ved klubbhuset til LIF
Trener: Kristin Wolowiec Berntzen
Tlf.: 61105195/ 91632213
E-post: Kristin.Wolowiec.Berntzen@lillehammer.kommune.no

Friidrett på bane fram til snøen kommer. Aktivitet på truger vinterstid.
Gruppen har ingen treninger i desember og har sommerferie fra midten av juni fram til skolestart i august. Resten av året trener vi mandager med noen få unntak som det informeres om i god tid i forveien.

Bilder av LIFs trenere:

Nina
Therese
Reinhard
Gabi
Kolbjørn
Svein
Oda
Kristin