Treningsgrupper

Velkommen til LIF!
Vi har treningsgrupper for alle aldersgrupper. Gruppene 7 – 15 år trener generell friidrett. Mellom og langdistanse / Sprint er grupper for de som søker et treningstilbud med spesialisering. 
Har du lyst til å komme å se hva vi driver med kan du møte opp på de oppsatte treningstidene for din aktuelle gruppe. Vi trener ute på Stampesletta om sommeren og inne i Håkons Hall om vinteren. Ta kontakt med trener ved oppmøte eller på forhånd. Alle er selvsagt velkomne til å være med et par treninger før de melder seg inn i klubben. Les mer om treningsgruppene under:
 
7-10 år (barnegruppen)

Oppstart tirsdag 16. april kl 18.00 på Stampeslettta.
 
April – sept: Tirsdager kl. 18:00-19:00 
Oppmøte:  Stampesletta, på friidrettsbanen.
Har du ikke vært med før er du velkommen til å møte opp direkte å ta kontakt med trener på stedet.
Hovedtrener: Mats Nordqvist, med flere

Tlf/e-post: 474 56 695 / matnor.hub@gmail.com

NB: Ingen trening i vinterhalvåret for denne gruppen!

10-15 år (ungdomsgruppen) 
Dager: Tirsdager og torsdager kl. 18:00-19:30
Trener:  Hedda Waller og Truls Horten
Oppmøte: Ute på Stampesletta.
Har du ikke vært med før er du velkommen til å møte opp direkte å ta kontakt med trener på stedet.

Gruppeleder (kontaktperson) for ungdomsgruppen 11-15 år: 
Ved spørsmål, ta kontakt med Sportslig leder Gunnar Eiterjord; sport@lillehammerif.no 
 
Mellom- og langdistanse (13+ – 99 år)

Dager: Mandager og torsdager kl. 18:00-20:00
Trener: Reinhard Kuhs
Tlf/e-post: 906 76 582 / reinhardkuhs@hotmail.com

Gruppeleder for mellom- og langdistansegruppa: Kristoffer Petersen Skonnord
Tlf/e-post: 410 77 156 / kristofferps@hotmail.com

Se egen Facebook-gruppe for mellom- og langdistansegruppen:
LIF Trening – Mellom og langdistanse

Sprint (13 år + – senior)
Dager: 4-5 ganger i uka. Varierende dager – Ta kontakt med trener.
Trener:  Svein Johnsen
E-post: sveoskar@online.no
Malin Furuhaug
E-post: malinfuruhaug2002@yahoo.com
Mob: 468 65 114 

Ved spørsmål, ta kontakt med Sportslig leder Gunnar Eiterjord; sport@lillehammerif.no 
 

PARA – gruppe
Dager: Mandager kl. 18:00-19:00/(19.30)
Oppmøte: Ved klubbhuset til LIF
Trener: Kristin Wolowiec Berntzen
Tlf.: 61105195/ 91632213
E-post: Kristin.Wolowiec.Berntzen@lillehammer.kommune.no

Friidrett på bane fram til snøen kommer. Aktivitet på truger vinterstid.
Gruppen har ingen treninger i desember og har sommerferie fra midten av juni fram til skolestart i august. Resten av året trener vi mandager med noen få unntak som det informeres om i god tid i forveien.

Bilder av LIFs trenere:

Reinhard
Svein
Kristin