Økonomi

Om fakturering

LIF ønsker at all fakturering skal foregå elektronisk. Faktura kan sendes enten som EHF eller e-post. Merk at det kun er PDF-fil som er godkjent filtype. Videre er det viktig at deres referanse kommer frem i faktura.

Faktura kan sendes til: regnskap@lillehammerif.no

Organisasjonsnummer (Ved bruk av EHF): 970 972 560

Fakturadresse:
Lillehammer Idrettsforening
v/ Charlotte Grønvold Menkerud
Erik Bues Veg 14
2615 Lillehammer

Ved spørsmål om fakturering eller andre henvendelser knyttet til økonomi, ta kontakt med kasserer: regnskap@lillehammerif.no

Om utgiftsrefusjon og kjøregodtgjørelse

Alle utlegg/kjøregodtgjørelser som skal bli refundert må være avtalt med sportslig leder, Jørn Karlsen, på forhånd. Utgifter blir kun refundert etter avtale.

Fyll ut alle felt i det aktuelle skjemaet nedenfor, og husk å merke og legge ved alle bilag. Alle originale kvitteringer må med. Videre er det viktig at det kun er PDF-filer som blir sendt og ingen annen filtype. 

Dokumentasjon sendes til Jørn Karlsen: 
E-post: sport@lillehammerif.no

Ring eller send e-post til Jørn dersom det er noen spørsmål. 
TLF 992 81 890

Skjema for kjøregodtgjørelse og utgiftsrefusjon: