Økonomi

Om fakturering

LIF ønsker at all fakturering skal foregå elektronisk. Faktura kan sendes enten som EHF eller e-post. Merk at det kun er PDF-fil som er godkjent filtype. Videre er det viktig at deres referanse kommer frem i faktura.

Faktura kan sendes til: regnskap@lillehammerif.no

Organisasjonsnummer (Ved bruk av EHF): 970 972 560

Fakturadresse:

Lillehammer Idrettsforening
v/Joachim Prøsch Johnsen
Lillevannsskogen 30
0788 Oslo

Ved spørsmål om fakturering eller andre henvendelser knyttet til økonomi, ta kontakt med kasserer: regnskap@lillehammerif.no

Om utgiftsrefusjon og kjøregodtgjørelse

Alle utlegg/kjøregodtgjørelser som skal bli refundert må være avtalt med sportslig leder på forhånd. Utgifter blir kun refundert etter avtale.

  1. Fyll ut alle felt i det aktuelle skjemaet
  2. Merk bilag og lim inn kvitteringene i hvert sitt faneblad (i samme excelark)
  3. Velg alle fanebladene som er aktuelle (skjemaet + kvitteringer) med å holde «CTRL»-knappen nede og klikk på fanebladene.
  4. Lagre dokumentet som «PDF»-fil
  5. Send inn

Innsendelsesfrist for løpere på kontrakt er: 01. juli, 01. september og 01. november. 

Dokumentasjonen sendes til sportslig leder: 
E-post: sport@lillehammerif.no

Skjema for kjøregodtgjørelse og utgiftsrefusjon: