Klubbtøy og sko

Bestilling av klubbtøy og sko 2021

Klubbtøy:

Se nyhet publisert her. Neste bestillingsrunde vil bli annonsert på hjemmesiden og i Spond. 

Sko: 

LIF har avtale med Sport 1 Lillehammer. Info om klubbrabatt vil bli delt i Spond.