Dugnadsarbeid i LIF

Lillehammer Idrettsforening (LIF) er tuftet på frivillig innsats. Dugnad sparer LIF for utgifter som ellers måtte vært dekket av medlemmene. Dugnadsarbeid i LIF er i stor grad knyttet til egne friidrettsstevner og eget anlegg/klubbhus. Dugnadsarbeidet bør oppleves som sosialt og vil kunne bidra til å styrke fellesskapet i LIF.

I 2023 er det planlagt 7 stevner. Ett av disse er Veidekkelekene som går over tre dager og som krever mye mannskap, men LIF arrangerer i lekene samarbeid med friidrettsklubbene Moelven, Orion og Løten.

For hvert aktivt medlem i klubben er det ønskelig at utøver selv eller foresatte bidrar på dugnad på 2 «vanlige» stevner (estimert 2,5 – 3 timer innsats pr gang) + at man tar 2 vakter under Veidekkelekene (estimerte dugnad på 4 – 7 timer pr vakt). Oppgavene er knyttet til gjennomføring av friidrettsøvelsene på bane eller til kiosk. 

Det blir sendt ut et skjema til alle medlemmer av klubben tidlig på året der man kan krysse av for hvilke stevner/dager man har mulighet til å bidra på under årets sesong. 

Stevneprogrammet i 2023 ser ut som følger:

9. mai: GK-stevnet 

25. mai: Strandtorget-stevnet

3. juni: Lillehammer-sprinten

23. -25. juni: Veidekkelekene

8. august: USBL-stevnet

29. august: GD-stevnet

17. september: HamarMedia-stevnet