KURS: Friidrett for barn – hoveddel

Introduksjonskurs til norsk friidrett sin trenerløype. Kurset gjennomføres på 8 timer og inneholder temaene: Barneidrettens verdier, barns utvikling og læring, aldersrelatert trening og en praktisk økt – fra lek til friidrett.

Nedre aldersgrense er at kursdeltaker fyller 14 år innen utgangen av året kurset arrangeres.
Praktisk informasjon:Kursholder: Mauritz Kaashagen
Tid:09.00 – 16.00
Påmelding:Link til påmelding
Forkunnskaper:Ingen
Målgruppe:Alle som ønsker å trene barn i friidrett i alderen 6-12 år. Kursdeltaker skal minst fylle 14 år det året de tar kurset.Trenere/aktivitetsledere for barnegrupper i friidrett.
Læringsmål:Gjøre treneren i stand til å lede friidrettsaktivitet og trening som gjør at barna utvikler seg helhetlig. Gi kursdeltakeren grunnleggende forståelse for barneidrettsbestemmelsene og -rettighetene. Gi kursdeltakeren grunnleggende innsikt i barns utvikling og behov.
Timer med lærer, teori:8 timer
E-post:dag.kaashagen@friidrett.no