LIF trenger din hjelp og det haster!

Lillehammer IF er en tradisjonsrik klubb som tilbyr friidrettsaktivitet for barn og unge fra 7 årsalderen, junior, senior og veteraner samt paraidrettsutøvere. I tillegg til faste treninger med trenere året rundt, tilbyr vi også friidrettsskole for barn i sommerferien. Klubben arranger mange stevner og vi har utøvere med i Norgesmesterskap, ungdomsmesterskap, veteranmesterskap, Holmenkollstafetten og mye mer. I LIF er det plass til alle som er glad i friidrett – på sitt nivå.

På årsmøtet 13. mars stilte ikke styreleder til gjenvalg. Valgkomiteen har ikke lykkes i å finne noen til å overta ledervervet. Det betyr at LIF akkurat nå står uten leder, og har da ikke lov til å drive klubb, dvs vi har ikke lov til å arrangere hverken treninger eller stevner. Det haster derfor med å få på plass et nytt fulltallig styre.

De som sitter i styret, er «vanlige» folk med jobb, familie og travle hverdager, men som likevel ønsker å legge ned en ekstra innsats for friidretten på Lillehammer, slik at barn, ungdom og voksne skal få drive med friidrett på Stampesletta.

Et styreverv innebærer ansvar og forventninger, både fra aktive medlemmer, foreldre, støttemedlemmer, deltagere på arrangementer, idrettskretsen, kommunen osv. Totalt sett blir belastningen og tidsbruken relativt stor på noen få personer, og derfor må styret nå ta noen grep for å gjøre belastningen på styremedlemmene og styreleder mindre. På den måten kan det forhåpentligvis bli mer overkommelig for noen flere å melde seg til styret. Vi håper at alle klubbens medlemmer skjønner alvoret vi nå står i, og at vi trenger en liten innsats fra hver og en av dere for å kunne få drive LIF videre. Styret jobber for alle dere medlemmene, men hvis alle bidrar litt, kan styret bruke mer tid på rekruttering og andre tiltak for å få klubben til å vokse. Håper alle vil være med og hjelpe til, ellers er det ikke grunnlag for å drive klubb.

Vi ønsker derfor å opprette noen praktiske arbeidsgrupper, der alle medlemmer på det sterkeste oppfordres til å melde seg inn i minst EN gruppe. Dette i tillegg til at alle må stille noen timer som funksjonær på 1-2 stevner, gjerne flere. De aktuelle arbeidsgruppene er:

  • Info-gruppe
  • Arrangementsgruppe
  • Kiosk-gruppe
  • Anlegg og utstyrsgruppe

Og så oppfordrer vi til at flere av medlemmene tar dommer og/eller starterkurs. Dette er funksjoner vi er helt nødt til å ha på våre stevner.

Det er nå det gjelder og vi oppfordrer igjen de som er villig til å ta et tak til å melde seg, Slå gjerne på telefonen for en prat og så tar vi det evt derfra. Kontaktpersoner er:

Stine Lombnæs, tlf: 990 97 881
Gunnar Eiterjord, tlf: 918 77 089
Frode Stiansen, tlf: 480 64 165
Geir Arne Nordengen, tlf: 934 04 131
Leif Tallaksen, tlf: 902 27 422