Eidsiva-stevnet 14. august

Nasjonalt friidrettsstevne på Stampesletta tirsdag 14. august kl. 18.00

Øvelsesutvalg:
6-8 år:                 60m – lengde – liten ball
9-10 år:                60m – 600m – lengde – liten ball
11-12 år:               60m – 200m – 600m – lengde – spyd
13 år:                   100m – 200m – 600m – lengde – spyd
14 år:                   100m – 200 m – 800m – lengde – spyd
15-19 år:               100m – 200m – 1500m – høyde – spyd
Senior:                 100m – 200m – 1500m – 5000 – høyde – spyd 

Påmeldingsfrist:
Fredag  10. august 2018.  Påmeldingen sendes adkg@online.no eller online. 

Startkontingenten:
6-10 år:                     kr. 75,- pr. start
11-19 år:                     kr. 85,- pr. start
Senior:                      kr. 100,- pr. start 

Medlemmer i Lillehammer IF som har betalt medlemskontingenten deltar GRATIS!

Startkontingenten sendes Lillehammer Idrettsforening, Boks 345, 2602 Lillehammer konto 2000 25 62864.

Premiering:
Det er premie til alle for klassene 14 år og yngre.
Ellers 1/3 premiering av startende. 

Hovedsponsor for stevnet er Eidsiva.