Oppstart barnegruppa

Barnegruppa starter opp igjen etter ferien neste tirsdag, 21. august kl. 18:00-19:30. Oppmøte er på Stampesletta.