Kronerulling til inntekt for nytt tidtakerkamera til 100-årsdagen?

Vårt tidtakerutstyr fungerer dessverre ikke perfekt om dagen. Det er tydelig at det bør få en service. Det skjer dessverre i USA og koster oss nær opp til det samme som et nytt kamera. Styret vedtok derfor å gå til innkjøp av nytt kamera og vi har fått et tilbud på 75.000 inkl. moms.

75.000 har vi ikke klart til å benytte, men kanskje vi kunne holde en kronerulling sammen med at vi søker diverse om tilskudd.

Her kan alle medlemmene og venner av Lillehammer IF være med å gi. Alle beløp er velkomne og kanskje vi kan si at nytt kamera er medlemmenes gave til LIFs 100-årsdag 1. mai 2019.

Dette blir det femte tidtakerkameraet vi kjøper. Vi startet tidlig på 80-tallet med AccuTrack, som Hans Pedersen kjørte rundt med. Nå håper vi dere kan være med på en kronerulling og beløpet kan du sette inn på konto: 2095 54 86723

Vi ber om at betalingen blir merket med «kronerulling».

Vi skal holde alle oppdatert på hvor mye som kommer inn etter hvert.