Medlemskontingent for 2019

Lillehammer IF hadde årsmøte 11. februar og der ble det vedtatt ikke å endre medlemskontingenten.

Den er slik for 2019:
Aktivkontingent 18 år og eldre: kr. 900,-
Aktivkontingent 10-17 år: kr. 700,-
Barn under 10 år: kr. 300,-
Vanlig kontingent: kr. 350,
Familiekontingent: kr. 1.250,-

Vi ber om at medlemskontingenten innbetales til konto:
2095 54 86723 innen 5. mars 2019.

Med vennlig hilsen
Lillehammer IF