Kort til løpebanen og styrkerommet i Håkons Hall

Alle som er med og trener inne i Håkonshallen må ha kort for løpebana, og eventuelt kort for styrketrening, for de som ønsker dette i tillegg. Dette gjelder ikke for 6-8 åringene.

Tilgang til Håkons Hall løpebane – 500 kr i året
Tilgang til Håkons Hall løpebane og styrkerom – 1800 kr i året  

De som skal ha dette kan si ifra til Jørn Karlsen så raskt som mulig.