Informasjon vedrørende Korona-viruset

Informasjon til våre aktive medlemmer med hensyn til Korona-smitte:

Våre treninger gjennomføres som normalt inntil videre, men vi følger selvsagt utviklingen nøye. 
Vi oppfordrer alle til å unngå bruk av garderober i Håkons Hall og å dusje hjemme.

Vi henstiller ellers til å følge nasjonale retningslinjer og følge de råd om smittevern som blir gitt gjennom nyhetene og ellers lese spesifikt for Innlandet: 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/felles-kjoreregler-i-forbindelse-med-korona/