Kontakttelefon og chat-tjeneste for å ta vare på barn og unge

Lillehammer Kommune har opprettet en kontakttelefon og en chat-tjeneste for barn, unge og deres foresatte i forbindelse med Korona epidemien. Denne tjenester kan også benyttes av trenere og ledere i idretten i Lillehammer som eventuelt har bekymringer knyttet til barn og unge de vanligvis er i kontakt med.

Kontakttelefonen og chat-tjenesten er for barn, ungdom, foresatte og andre voksne med relasjoner til barn i Lillehammer kommune. Det er de samme personene som betjener både kontakttelefonen og chat-tjeneste. Du som er under 18  år eller er forelder/trener til barn under 18 år får gjennom tjenesten kontakt med ansatte som til daglig arbeider med barn og unge. På chat-tjenesten kan du dele erfaringer og bekymringer, og du kan få råd og veiledning om hvordan du kan skape en god hverdag. Voksne som er bekymret for barn de har en relasjon til gjennom idretten kan også benytte denne tjenesten.

På chat-tjenesten er du helt anonym. 

Trykk her for å komme til chatten

Hvis du foretrekker å ringe kan du nå oss på kontakttelefon for barn, unge og foresatte på telefonnummer 902 15 553.

Både chat og telefon har åpningstid:
(dette gjelder også for påskeuken)
Mandag – fredag kl.12 – 20
Lørdag – søndag kl.10 – 14

Lillehammer Kommune