Vi starter med trening for barna igjen

Vi ønsker å starte opp igjen med treninger for barnegruppa 9 -14 år. Treningene vil foregå etter «Kjøreregler for begrenset organisert trening i friidretten». Dette begrenser oss til bla. små grupper der vi må ha en trener/voksen pr 4 barn. Det blir derfor en øvre grense på hvor mange som kan delta. Blir vi for mange er vi avhengig av hjelp fra dere foreldre. 

Vi må derfor ha tilbakemelding på om ditt barn skal være med på treninger tirsdager og/eller torsdager fra uke 19. Tidspunkt er kl 18-19.30. Svar til sport@lillehammerif.no innen onsdag 29.04.20.

Endring fra 07.05: Torsdag den 07.05 kan alle som ønsker møte opp på trening kl. 18-19:30 på Stampesletta. Fra og med da kan vi trene i grupper inntil 20 personer med 1 meters avstand. Dvs. alle som ønsker kan komme tirsdager og torsdager 18-19:30. Blir vi flere enn 20, vil vi dele oss i grupper.

Når det gjelder barnegruppe 6-8 år gjelder følgende info:
Vi har et ønske om å kunne tilby trening for alder 6-8 år så raskt som mulig. Med dagens Kjøreregler for begrenset organisert trening i friidrett har vi dessverre ikke kapasitet til dette pr. i dag. Vi følger hele tiden med på eventuelle endringer fra myndighetene og kommer tilbake med informasjon etter hvert.