LIFs Friidrettsuker utsettes

Styret i LIF har besluttet at årets Friidrettsuker (uke 27 og 33) for barn utsettes inntil videre. Pga Korona og smittevernstiltak vil det kreve for mye for oss til at det lar seg gjennomføre slik vi skulle ønske pr dag dato. Vi beklager dette og ønsker alle barna velkommen tilbake ved en senere anledning.