Klubbtøy klart for henting

Alle som bestilte LIF klubbtøy ved siste bestillingsrunde kan nå hente sitt eget tøy hos Blåswixbutikken på Lillehammer.