Informasjon vedrørende innføring av P-avgift på Stampesletta

Det er vedtatt å iverksette avgiftsparkering på Stampesletta.

Regulerte områder:
Områdene som er omfattet av avgift er skiltet. Dette gjelder p-plassene rundt Eidsiva Arena, Curlinghallen og Ungdomshallen.
Det er innført P-forbudtsone på innsiden av portene/bommene på hele Stampesletta. Dette gjelder med andre ord også Publikumstorget mellom Håkons hall og Eidsiva Arena.

Tidspunkt for avgiftsparkeringen:
Det er lagt opp til at det kreves avgift på ukedager i perioden 0800-1600. Det er ingen avgift på kveld etter kl. 1600.
Det er heller ikke avgift lørdager og søndager.
NB! Av driftshensyn satt P-forbudt 0200-0700. Dette gjelder alle dager.

Satser:
Satsene for parkering vil være de samme som for Lurhaugen. Pr. dato er dette:
Kr. 10,-/time, maks begrenset oppad til kr. 48,-/dag
Det vil være mulig å betale for parkering med Easy-park. Stampesletta er registrert som sone 3516.

Det vil være mulig å kjøpe årskort, som da vil gjelde både Stampesletta og Lurhaugen. Pris her er kr. 3500,- eks mva.
Årskort som gjelder alle kommunale plasser i byen vil også være gyldig på området.
Årskort kan bestilles ved å sende E-post til: postmottak@lillehammer.kommune.no Ber om at det merkes at det gjelder bestilling årskort parkering Stampesletta.

Iverksetting:
P-forbudtsone inne på anlegget iverksettes fra og med mandag 23/11
Avgiftsparkeringen iverksettes mandag 30/11