Barnegruppene: Utsatt oppstart av trening

Vi velger å følge Lillehammer kommunes anbefaling, og utsetter oppstart av treninger for barnegruppene 8-15 år og kast til uke 3. Første trening blir da tirsdag 19. januar kl. 16:30 for 8-10-åringene og kl. 18 for 11-15-åringene.