Årsmøtet 17. februar 2021 kl. 18.00 avholdes som et digitalt møte på Teams

Sakliste med fullstendig årsmelding, regnskap til Årsmøte 2021 er sendt ut på e-post til alle medlemmer i klubben nå i kveld.

Hvis noen ikke mottar denne e-posten er det fint om dere sender en melding til leder@lillehammerif.no.

Pga. Covid-19 ser vi oss nødt til å avholde årets møte digitalt på Teams.

Alle som ønsker å delta på møtet må sende melding til info@lillehammerif.no innen tirsdag 16.02 kl. 18.00.

Det vil deretter sendes ut en lenke til de som ønsker å delta før møtet onsdag.

Årsmøte er LIFs høyeste organ og alle våre medlemmers mulighet til å påvirke og delta i det som formelt legger føringer for klubbens drift i det kommende år. Her kan medlemmer møte og stemme over de forhold som er på saklisten. For å kunne stemme på Årsmøtet, må man ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst fire måneder og ikke skylde klubben kontingent.

Generelle spørsmål om årsmøtet kan rettes til leder@lillehammerif.no.

Vennlig hilsen styret
Lillehammer Idrettsforening