Innkalling til årsmøte i LIF 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Lillehammer Idrettsforening

Årsmøtet avholdes onsdag 23. februar kl 18.00 på i klubbhuset på Stampesletta.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9. februar på e-post til leder@lillehammerif.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av LIF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til LIF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se LIFs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Charlotte Grønvold Menkerud kontaktes på telefon 970 33 858 eller send e-post til leder@lillehammerif.no.

NB: Pga. Covid-19 må vi be om forhåndspåmelding fra alle som ønsker å delta på årsmøtet. Send e-post til leder@lillehammerif.no for å melde deg på. Antallet vi gjør plass til bestemmes av gjeldene smittevernregler på det tidspunktet møtet avholdes.
Dersom det ikke tillates fysisk pga. smittesituasjonen nasjonalt eller lokalt, vil årsmøtet bli avholdt digitalt. Mer info om dette vil da følge nærmere dato.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret