Kretsdommerkurs 2021

Når: Onsdag 21. april kl 18-21 og onsdag 26. mai kl 18-21.

Stad: Klubbhuset til Lillehammer IF på Stampesletta, Lillehammer.

Instruktør: Jan Olav Hay.

Påmelding til Kolbjørn Høgåsen,  kolbjorn.hogasen@gmail.com  innan 14. april,  men helst i god tid. Tlf 902 61 136.

Kursavgift: Gratis

Kurset er grunnlaget for å gjera ein god jobb som dommar og andre funksjonæroppgåver på friidrettsstemner. Den siste kurskveld med kursprøve.

Alle må ha Friidrettes håndbok. Klubben skaffar denne til dei som treng.

Alle bør ta E-læring dommerkurs i regi avl Norges Friidrettsforbund.

Årsmøtet 17. februar 2021 kl. 18.00 avholdes som et digitalt møte på Teams

Sakliste med fullstendig årsmelding, regnskap til Årsmøte 2021 er sendt ut på e-post til alle medlemmer i klubben nå i kveld.

Hvis noen ikke mottar denne e-posten er det fint om dere sender en melding til leder@lillehammerif.no.

Pga. Covid-19 ser vi oss nødt til å avholde årets møte digitalt på Teams.

Alle som ønsker å delta på møtet må sende melding til info@lillehammerif.no innen tirsdag 16.02 kl. 18.00.

Det vil deretter sendes ut en lenke til de som ønsker å delta før møtet onsdag.

Årsmøte er LIFs høyeste organ og alle våre medlemmers mulighet til å påvirke og delta i det som formelt legger føringer for klubbens drift i det kommende år. Her kan medlemmer møte og stemme over de forhold som er på saklisten. For å kunne stemme på Årsmøtet, må man ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst fire måneder og ikke skylde klubben kontingent.

Generelle spørsmål om årsmøtet kan rettes til leder@lillehammerif.no.

Vennlig hilsen styret
Lillehammer Idrettsforening