Årsmøte 13. mars

Årsmøte arrangeres onsdag 13. mars

Sted: Klubbhuset, kl 19-21. 

Frist for innsending av forslag er 2 ukers før møtet, sakspapirer blir gjort tilgjengelig 1 uke før møtet.